Xác minh đơn thư công dân ở xã Đông Tảo, Khoái Châu về việc lấn chiếm đất để làm đường đi của xóm

1,739 Lượt xem
04/11/2019