Cá nhân mở xưởng trên đất của hợp tác xã khi chưa có chứng nhận pháp lý ở xã An Viên, Tiên Lữ

1,109 Lượt xem
07/04/2020